برپایی بازارچه های صنایع دستی ویژه ماه رمضان در خراسان جنوبی

حضور نماینده عشایر خراسان جنوبی در نمایشگاه بین المللی صنعت اسب ، حیوانات همزیست و فرآورده ها

حضور نماینده عشایر خراسان جنوبی در نمایشگاه بین المللی صنعت اسب ، حیوانات همزیست و فرآورده ها

معاون میراث فرهنگی خراسان جنوبی امروز 21 مرداد ماه گفت: بناها و بافت های تاریخی استان خراسان جنوبی با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال در حال مطالعه، مرمت و بازسازی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، علی شریعتی منش افزود: با تخصیص اعتبارات استانی و ملی به خراسان جنوبی بیش از 120 بنا و بافت تاریخی و فرهنگی، مطالعه، مرمت و بازسازی می شود.

شریعتی منش معاون میراث فرهنگی استان از احراز رتبه سوم تعیین حریم آثار تاریخی کشور توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی خبر داد.