انتخاب شهرستانهای سربیشه و بیرجند به عنوان شهرستان برگزیده در حوزه توسعه صنایع دستی

معاون صنایع‌دستی خراسان‌جنوبی از انتخاب شهرستانهای سربیشه و بیرجند به عنوان شهرستان برگزیده در حوزه توسعه صنایع دستی خبر داد.


به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان‌جنوبی، حسین عباس‌زاده گفت: «در حاشیه برگزاری وبینار کمیته تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها که با حضور مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و حوزه معاونت صنایع دستی اداره کل برگزار شد با توجه به بررسی های صورت گرفته  اداره های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستانهای سربیشه و بیرجند به عنوان شهرستانهای برگزیده در حوزه توسعه صنایع دستی  انتخاب شدند.»
در این وبینار روسای اداره های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستانها ضمن ارائه گزارش عملکرد، دغدغه های خود را در زمینه موانع تولید بر سر راه توسعه صنایع دستی در شهرستان تحت پوشش مطرح نمودند. وبینار مذکور با هدف هم فکری جهت رفع موانع در مسیر تولید و توسعه صنایع دستی با حضور روسای ادارات شهرستانی برپا شد.

Share this article

نویسنده

مدیر وب سایت
نظر دادن