درخت کهنسال سرو گسک

روستای گسک با موقعیتی دشتی در فاصله 33 کیلومتری شمال غرب شهر اسدیه قرار گرفته است.جمعیت این روستا 174 خانوار بوده اغلب کشاورز و دامپرور می باشند.در داخل صحن حیاط دبستان این روستا به نام شهید فرخی،سرو کهنسالی از گونه تبری وجود دارد که به لحاظ شکل ظاهری تنه ای قطور داشته و از شادابی مناسبی برخوردار است.

قطر این سرو کهنسال حدود 156 سانتیمتر است که طبق نظر کارشناسان سن آن حدود 900 تا 950 سال برآورد می گردد.طبق بررسیهای انجام شده یکی از سرشاخه های اصلی آن در سالهای گذشته بعلت خشک شدن قطع شده است.با توجه به اینکه قبلا اطراف این درخت زمین های باز وجود داشته و سپس مدرسه روستا در مجاور آن ساخته می شود،متاسفانه درهنگام ساخت به ریشه های آن مقداری آسیب وارد می شود که طی آن و در حال حاضر تاج پوشش درخت پهنای زیادی نداشته و مساحت آن حدود 135 مترمربع می باشد.این سرو کهنسال برای مردم روستا بسیار باارزش است و در باورهای محلی به آن اعتقاد داشته و آثار بسته شدن دخیل به شاخه های آن مشهود می باشد. ویژگی منحصر به فرد آن این است که هیچ کس روی تنه درخت یادگاری ننوشته است.

Share this article

اطلاعات تکميلي

  • نام اثر: درخت کهنسال سرو گسک
  • نوع اثر: درختان کهنسال
  • شماره ثبت ملی: 154
  • تاریخ ثبت اثر: پنج شنبه, 08 دی 1390
  • شهرستان: درمیان
  • طول جغرافیایی: 0
  • عرض جغرافیایی: 0
  • ارتفاع از سطح دریا: 0
  • نشانی اثر: خراسان جنوبی - درمیان - روستای گسک
نظر دادن