درختان کهنسال زیتون فسون

در داخل روستای فسون از توابع بخش خوسف و در فاصله بین خانه های روستایی و مزاری مقدس، باغی از درختان زیتون قرار دارد. درختان این باغ برای مردم روستا بسیار مقدس بوده و در باورهای محلی خود به آنها اعتقاد دارند.

این درختان از 6 پایه کهنسال تشکیل شده اند که از هر پایه حداقل 3 جست به قطرهای متفاوت رشد کرده اند.با توجه به نوع اقلیم منطقه وجود این درختان زیتون که توانسته اند به سن کهنسالی رسیده و خود را با اقلیم منطقه سازگار نمایند بسیار با ارزش است.مساحتی که این درختان در مجموع اشغال کرده اند حدود 446 مترمربع می باشد.طبق نظر کارشناسان قدمت درختان زیتون این باغ با توجه به وضعیت اقلیم منطقه و قطر پایه های آن حدود 350 تا 450 سال برآورد می گردد.

Share this article

اطلاعات تکميلي

  • نام اثر: درختان کهنسال زیتون فسون
  • نوع اثر: درختان کهنسال
  • شماره ثبت ملی: 105
  • تاریخ ثبت اثر: چهارشنبه, 20 بهمن 1389
  • شهرستان: خوسف
  • طول جغرافیایی: 0
  • عرض جغرافیایی: 0
  • ارتفاع از سطح دریا: 0
  • نشانی اثر: خراسان جنوبی - خوسف - روستای فسون
نظر دادن