درخت کهنسال چنار مزار سلطان تیمور

در شمال روستای درمیان و در مجاور مزاری قدیمی،به نام مزار سلطان تیمور درختی کهنسال از گونه چنار وجود دارد که به لحاظ شکل ظاهری سالم و شاداب بنظر می رسد.

این درخت از یک تنه اصلی و 6 شاخه به قطرهای مختلف تشکیل شده است.زیر این درخت کهنسال چشمه ای وجود دارد که آب آن با توجه به موقعیت اقلیمی منطقه نقش مهمی در ماندگاری و بقای آن داشته است. طبق نظریه های کارشناسی صورت گرفته قدمت آن حدود 300 تا 350 سال برآورد می گردد و به لحاظ قدمت،شادابی و اهمیت آن به لحاظ رسیدن به سن کهنسالی دارای ارزش ثبت در فهرست آثار ملی طبیعی کشور می باشد.این درخت کهنسال اهمیت زیادی برای اهالی روستا دارد و حفاظت از آن مورد تاکید ایشان است.

Share this article

اطلاعات تکميلي

  • نام اثر: درخت کهنسال چنار مزار سلطان تیمور
  • نوع اثر: درختان کهنسال
  • شماره ثبت ملی: 106
  • تاریخ ثبت اثر: شنبه, 20 بهمن 1386
  • شهرستان: درمیان
  • طول جغرافیایی: 0
  • عرض جغرافیایی: 0
  • ارتفاع از سطح دریا: 0
  • نشانی اثر: خراسان جنوبی - درمیان - روستای درمیان
نظر دادن