درخت کهنسال بنه بلنجیر

مزار بلنجیر منطقه ای است در فاصله 72 کیلومتری شمال غربی شهرستان بیرجند که از توابع بخش خوسف این شهرستان می باشد.این مکان به لحاظ باورهای محلی و اعتقاداتی که نسبت به آن در بین بعضی از مردم رواج دارد مورد احترام و کرامت ایشان بوده و در حال حاضر تحت مدیریت اداره کل اوقاف این استان می باشد.

پوشش گیاهی این منطقه اغلب از گونه های درختی بنه تشکیل شده است که تعدادی از آنها به سن کهنسالی رسیده اند. این درخت به لحاظ شکل ظاهری خود دچار درون پوسیدگی شدیدی شده و بهمین دلیل در نمای شمالی، قسمتی از تنه آن ازبین رفته است. ارتفاع درخت حدود 5/5 متر می باشد این درخت در ارتفاع 2 متری دو شاخه می شود که به جهات شرق و غرب آن کشیده شده اند. این بنه کهنسال با توجه به قرار گرفتن در یک مکان مذهبی برای مردم دارای اهمیت بوده و آثار بسته شدن دخیل به شاخه های آن مشهود می باشد.با توجه به قطر آن و شرایط محیط و بررسیهای کارشناسان سن آن حدود 450 تا 500 سال تخمین زده می شود و دارای شرایط ثبت می باشد.

Share this article

نظر دادن