موزه مشاهیر و مفاخر ملی خراسان جنوبی

این موزه در قدیمی ترین ساختمان عمارت جهانی اکبریه (اواخر دوره زندیه) که ارگ حکومتی امیر علم خان بزرگ «حشمت الملک علم» بوده واقع شده و در قالب تصاویر برجسته و زندگینامه به معرفی مشاهیر و مفاخر استان در سه زمینه علمی، ادبی و مذهبی که در سطح ملی شهره و مطرح بودهاند و معرفی آثار و تألیفات ایشان میپردازد.

از جمله مفاخر قدیمی استان که در این موزه معرفی شدهاند میتوان به ابن حسام خوسفی، حکیم نزاری، حکیم بوذرجمهر قاینی، عبدالعلی بیرجندی و بدیع الزمان فروزانفر اشاره کرد. همچنین پنج تن از پدران علم ایران که از مشاهیر استان بوده اند در این موزه معرفی شدهاند:

  • پروفسور محمد حسن گنجی؛ پدر علم جغرافیای نوین و هواشناسی ایران
  • دکتر مهدی بلالی مود؛ پدر علم سم شناسی ایران
  • دکتر کاظم معتمد نژاد؛ پدر علم ارتباطات ایران
  • دکتر سید محمد مشکوه؛ پدر علم اقتصاد نوین ایران
  • دکتر علی اکبر بهرمان؛ پدر علم ارتودنسی ایران

Share this article

نظر دادن