موزه مشارکتی مردم شناسی بیرجند

موزه مشارکتی مردم شناسی بیرجند با مشارکت بخش خصوصی در خانه تاریخی اعتمادی نیا واقع در بافت تاریخی بیرجند در ایام ا... دهه مبارک فجر سال 1391 راه اندازی و افتتاح گردید.
این مجموعه که با تلاش و علاقه فراوان(آقای احمد علی صادقی خراشاد) جمع آوری شده، شامل انواع لوازم معیشتی، ابزار و وسایل حرف سنتی و صنایع دستی، انواع پوشاک، ظروف و سایر لوازم زندگی و بازی های محلی و ... می باشد.

Share this article

نظر دادن