چاپ کردن این صفحه

موزه مردم شناسی قاین

موزه مردم شناسی قاین در طبقه همکف خانه تاریخی سلطانی که از بناهای تاریخی شهر قاین است، طراحی شده و در اردیبهشت ماه سال 1384 افتتاح گردید.

بنای منزل قدیمی سلطانی در خیابان جانبازان و در محدودة بافت تاریخی شهر قاین واقع شده و اطراف آن را بافتی منسجم و سالم در بر گرفته است. این منزل قدیمی، متعلق به خانوادة سلطانی از ملاکین و بزرگان قاین بوده است. اصل بنا متعلق به دورة زندیه بوده و در دورة قاجار دورة پهلوی نیز تغییراتی در آن به وجود آمده و فضاهایی به آن اضافه شده است.
این موزه در بخش های مختلفی چون: مراسم شب یلدا(کف زنی)، دستاسی، جاجیم بافی، کاشت، داشت و برداشت زعفران، ریسندگی، حلّاجی و جِلَک ریسی، مراسم سنتی کشاورزی، تُلُم زنی(تهیه مواد لبنی) و مراسم سنتی عروسی همراه ساز و دهل و رقص محلی(اجرای موسیقی مقامی قاینات و خراسان جنوبی) با استفاده از مانکن با پوشش محلی که بیانگر آداب و رسوم کهن منطقه می باشد، طراحی شده است.

Share this article