موزه مردم شناسی بیرجند

این موزه که در سال 1372 و پس از موزه باستان شناسی از سوی میراث فرهنگی، در طبقه همکف عمارت مرکزی مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه به بهره برداری رسید، گوشه ای از معیشت، مشاغل و حرف منطقه جنوب خراسان، که در گذشته ای نه چندان دور مرسوم بوده و اکنون منسوخ شده، به نمایش گذاشته شده است. قدمت اشیای موجود در آن حدود یک صد سال است.

از بخش های مختلف این موزه می توان به غرفه مراسم عروسی، کشاورزی، سبد بافی، سفالگری، عطاری، کفاشی، دستاسی، آهنگری، حکیم باشی، سلمانی، نخ ریسی و پارچه بافی اشاره کرد که در قالب مانکن هایی به نمایش گذارده شده اند.
هدف اصلی از تشکیل این موزه، علاوه بر پیوند نسل جوان با سنت های گذشته، شناساندن فرهنگ ها و سنت های بومی- منطقه ای و شناخت ارزش های اقتصادی، اجتماعی، فنی و فرهنگی ابزار، اشیا و آداب و رسوم می باشد.

Share this article

نظر دادن