موزه صنایع دستی و مردم شناسی سرایان

موزه اشیاء مردم شناسی سرایان در محل شُتُرخان کاروانسرای سرایان راه اندازی شده است. این کاروانسرا که به «رباط شاه عباسی» نیز معروف است از آثار دورة صفوی است و به شیوة دو ایوانی ساخته شده و فضا های معماری آن عبارتند از: دو ایوان، سردر ورودی، هشتی، اتاق های فرعی و حجره های متعدد و شترخان.

این موزه متشکل از تالاری است که شامل اشیاء مردم شناسی و لوازم زندگی مردم منطقه در گذشته و صنایع دستی قدیمی(همچون ابریشم بافی- شال بافی- چاقوسازی) می باشد که به صورت مجزا شامل: ابزار کار(همچون لوازم قالی بافی- نخ ریسی و پارچه بافی و زنگوله سازی)، لوازم آشپزخانه، ظروف، اشیاء مورد استفاده در مراسمات مذهبی خاص، وسایل روشنایی، پارچه های محلی و دست نوشته ها و نسخ خطی می باشد که در داخل مجموعه ای از ویترین ها به نمایش گذاشته شده و معرف نحوه زندگی، فنون، حرف و صنایع دستی مردم منطقه در گذشته ای نه چندان دور می باشد.

Share this article

نظر دادن