موزه میراث پهلوانی بیرجند

موزه میراث پهلوانی در سال 1385 مصادف با هفته دولت و با همکاری بخش خصوصی واقع در زورخانه قدیمی امیر عرب مشهور به «زورخانه لَو بَند» افتتاح گردید.

سابقه زورخانه امیر عرب به بیش از 200 سال قبل می رسد که در آن زمان فقط یک زورخانه در محله «لَب بند» و در فاصله دو بند معروف «حاجی محمد جعفر» و «باروت کوبان» در یک کوچه فرعی واقع بوده که با نام زورخانه لب بند(در لهجه محلی «لوبند») مشهور بوده و اکنون به نام زورخانه امیرعرب فعّال است. بنای تاریخی زورخانه امیرعرب از دیرباز محل ورزش پهلوانان نامدار بوده تا اینکه در سال 1380 ساختمان جدید این زورخانه به بهره برداری می رسد و فکر ایجاد موزه و نمایشگاهی دائمی از مواریث پهلوانی و ورزش باستانی در بنای تاریخی مذکور قوّت می گیرد.
قسمت های مختلف این موزه عبارتند از: نمایش عکس های پهلوانان و پیشکسوتان صاحب نام، ابزار و آلات ورزشی(از قبیل میل، کباده، تخته شنا و ...)، ضرب، ابزار و آلات پهلوانی زینتی چون شمشیر و سپر و تعدادی مانکن که حالات مختلف ورزشی را به نمایش درآورده اند.
هدف از تأسیس این موزه آشنایی عموم با ورزش باستانی و آداب و سنن مربوط به این رشته دیرپا و مردمی می باشد.

Share this article

نظر دادن