موزه آب قاین

موزه آب شهرستان قاین در آبان ماه سال 1386، همزمان با سفر دوم هیأت محترم دولت نهم و دهم به این شهرستان، پس از انجام عملیات مرمتی توسط سازمان میراث فرهنگی قاین در آب انبار بازار این شهر افتتاح گردید.

این آب انبار در ابتدای کوچه سنگی که بازار قدیم در آن واقع بوده، قرار دارد و به همین دلیل به آب انبار بازار معروف است، که از قنات(کهناب) آبگیری می شده. بنای آب انبار دارای کلیه قسمت ها و مشخصات اصلی آب انبارها می باشد و دارای راه پله ایست که به پاشیر منتهی می شود. با توجه به پوشش آب انبار و شواهد تاریخی موجود بنای آب انبار مربوط به دوره تیموری بوده است.

این موزه که تنها موزة آب استان می باشد، شامل نمایش شاهراه های آبی مرتبط به دوره های تاریخی و مجموعه ای از تصاویر مرتبط به تأسیسات آبی(سدها، آب انبارها، قنوات و ...)، وقف نامه ها و ... می باشد.

Share this article

نظر دادن