چاپ کردن این صفحه

سنگ زنی

از دیگر مراسم عزداری ماه محرم سنگ زنی است که در یکی از مناطق شهرستان درمیان به نام قهستان (درخش) اجرا می شود.
سنگ عبارت است از دو تکه چوب استوانه ای هشت سانتیمتری که نخی از آن عبور کرده و در پشت دست قرار می گیرد و بیشتر از چوب درخت عناب یا گردو ساخته می شود.

این روستا هشت نفر سنگ زن دارد که این کار را از پدرانشان به ارث برده اند و پس از فوت پدر فرزند ذکور باید به جای پدر در سنگ زنی شرکت نماید. از شب پنجم محرم، همراه با هیئت و به همان آهنگ نوحه سینه زنی و یا زنجیر زنی انجام می شود. بعضی مواقع نیز برای آن نوحه جداگانه ای می خوانند .
مراسم سنگ زنی درخش به شماره 626 - 22/9/91 در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.

Share this article

اطلاعات تکميلي

  • عنوان موضوع: سنگ زنی
  • گروه مرتبط با موضوع: آیینی و سنتی
  • شماره ثبت ملی: 626
  • تاریخ ثبت اثر: چهارشنبه, 22 آذر 1391
  • حوزه جغرافیایی: درمیان