مسجد جامع گسک

این مسجد که به مسجد ازبکها نیز مشهور است در داخل روستای گسک و درون بافت سنتی و تاریخی روستا واقع شده است. این مسجد به سبک مساجد اواخر صفویه تا قاجار بنا شده است.

مسجد به صورت طولی ساخته شده شامل یک سر در ورودی با طاق جناغی پنج و هفت و سپس شبستان می باشد. فضای شبستان بطور کلی بوسیله سه گنبد که در یک ردیف قرار دارند پوشیده شده است. کار پوشش سقف بصورت گنبدی با کمک طاق و تویزه هایی که بر روی جرزهای دو طرف مسجد قرار گرفته اند انجام شده است

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام اثر: مسجد جامع گسک
 • نوع اثر: مسجد
 • شماره ثبت در فهرست ملی: 8281
 • تاریخ ثبت: شنبه, 27 آبان 1385
 • قدمت/دوره: صفوی
 • نوع کاربری و استفاده: مسجد
 • مالکیت: وقفی
 • طول جغرافیایی: 27-02-33
 • عرض جغرافیایی: 33-42-59
 • ارتفاع از سطح دریا: 1867
 • راه دسترسی: آسفالت
 • شهرستان: درمیان
 • موقعیت اثر: خارج از شهر
 • نشانی: شهرستان درمیان - روستای گسک
 • فاصله تا مرکز شهر: 32
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 32
 • فاصله تا مرکز استان: 54
نظر دادن