چاپ کردن این صفحه

مسجد حسینی

بنا دارای پلان مستطیل شکل و به ابعاد 90/16 متر عرض و 90/17 متر طول می باشد. پلان اولیه بنا به صورت دو ایوان بوده که ایوان شمالی ورودی و ایوان جنوبی دارای مقصوره و محراب بوده است. شبستان دو دو طرف ایوان جنوبی وجود دارد که در ضلع جنوبی آنها محرابی شبیه محراب ایوان مقصوره ( اصلی ) وجود داشته است.

متاسفانه شبستان ضلع شرقی بنا در اثر بروز زلزله بطور کلی از بین رفته است و جای آن منزل مسکونی ساخته شده و بخش اعظمی از مساحت مسجد کاسته شده است. ایوان ورودی نیز در اثر زلزله تخریب شده است . در دوره قاجاریه ورودی کوچکی در گوشه شرقی ضلع شمالی بنا احداث شده و دو طاقنما در کنار ورودی و در داخل صحن ایجاد شده است . شبستان غربی و ایوان مقصوره بنا با کمی تغییرات در حالت اولیه حفظ و مرمت شده است.اندود اولیه بنا سیم گل با نبش های ریگ آهک بوده است که در حال حاضر نمای ایوان را با اندودی مرکب ار سیمان و گچ و ماسه پوشانده اند و سایر نماها با کاهگل ساده اندود شده است.
بخشهای پایینی دیوارها بدلیل نفوذ رطوبت به مرور زمان فرسوده شده که برای جلوگیری از فرسودگی بیشتر آن از اندود سیمان در این بخش از دیوار استفاده شده است . پوششهای بنا در فضای شبستان طاق و تویزه بوده که چشمه بین تویزه ها با استفاده از کاربندی پوشیده شده است . گنبد ایوان نیز با کاربندی اجرا شده است . اندود بامهای بنا کاهگل بوده و در دوره های مختلف تجدید شده است.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام اثر: مسجد حسینی
 • نوع اثر: مسجد
 • شماره ثبت در فهرست ملی: 4806
 • تاریخ ثبت: یکشنبه, 19 اسفند 1380
 • قدمت/دوره: تیموری
 • نوع کاربری و استفاده: مسجد
 • مالکیت: وقفی
 • طول جغرافیایی: 29-11-59
 • عرض جغرافیایی: 37-43-33
 • ارتفاع از سطح دریا: 1444
 • راه دسترسی: آسفالت
 • شهرستان: قاینات
 • موقعیت اثر: داخل شهر
 • نشانی: مرکز شهر قاین- خیابان امام رضا(ع)
 • فاصله تا مرکز شهر: 0
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 0
 • فاصله تا مرکز استان: 100