مسجد جامع خضری

بنای مسجد جامع خضری در فاصله یک کیلومتری شهر جدید خضری قرار دارد. این فاصله می‌تواند بیانگر وقوع زلزله در سال 1347 باشد که شهر را ویران کرد.

بنای اصلی مسجد خضری پس از ویرانی با خودیاری مردم بازسازی شد بنای فعلی بر محل بنای اصلی مسجد مربوط به عصر صفوی بوده است.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام اثر: مسجد جامع خضری
 • نوع اثر: مسجد
 • شماره ثبت در فهرست ملی: 6653
 • تاریخ ثبت: سه شنبه, 10 دی 1381
 • قدمت/دوره: قاجار
 • نوع کاربری و استفاده: مسجد
 • مالکیت: وقفی
 • راه دسترسی: آسفالت
 • شهرستان: قاینات
 • موقعیت اثر: خارج از شهر
 • نشانی: کیلومتر 2 جنوب شهر خضری
 • فاصله تا مرکز شهر: 50
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 50
 • فاصله تا مرکز استان: 150
نظر دادن