مدرسه هدایت

این بنا در سال 1307 ه.ش به عنوان نخستین مدرسه شهر نهبندان ساخته شد. این بنا تک ساختمانی است در داخل یک محوطه، کف بنا نسبت به زمین در حدود60 سانتی متر مرتفعتر است.

مهمترین ویژگی این بنا اصل قرینه سازی در آن است به گونه ای که با ایجاد یک محور با جهت شمال شرقی، جنوب غربی عناصر معماری به صورت قرینه در دو طرف این محور ایجاد شده است.بنا در دو ضلع جنوب غربی و شمال شرقی دارای دو ایوان ستوندار است.هرکدام از ایوان ها با چهار ستون چهار ضلعی به داخل بنا امتداد می یابند.فضای داخلی بنا شامل یک دالان سراسری و شش اتاق است. دالان که در امتدا محور بنا قرار دارد، در دو سر به ایوان ها و در دو ضلع خود به اتاق ها راه می یابد. در هر ضلع از دالان سه اتاق قرار دارد که به وسیله تاق و تویزه پوشیده شده است.هر اتاق دارای چهار تویزه است که حد فاصل این تویزه ها به صورت گنبدی پوشیده شده است.دالان نیز دارای پوشش گهواره ای است. هر کدام از اتاق ها به وسیله دو پنجره به محوطه مشرف می شوند. دسترسی به پشت بام بنا از طریق یک رشته پلکان که در ایوان ضلع شمال شرقی قرار دارد امکانپذیر است. مصالح مورد استفاده در ساخت بنا خشت خام ، آجر برای نما، کاهگل، گچ و چوب برای درب ها و پنجره ها است(نصرآبادی، b1380 :2).
12) قدمت اثر: این بنا در سال 1307ه.ش( درزمان حکومت پهلوی یکم) ساخته شده است.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام اثر: مدرسه هدایت
 • نوع اثر: مدرسه
 • شماره ثبت در فهرست ملی: 4489
 • تاریخ ثبت: دوشنبه, 05 آذر 1380
 • قدمت/دوره: پهلوی اول
 • نوع کاربری و استفاده: اداری
 • مالکیت: دولتی
 • طول جغرافیایی: 219381S41
 • عرض جغرافیایی: 3492602
 • ارتفاع از سطح دریا: 1189متر
 • راه دسترسی: آسفالت
 • شهرستان: نهبندان
 • موقعیت اثر: داخل شهر
 • نشانی: خراسان جنوبی - شهر نهبندان
 • فاصله تا مرکز شهر: 0
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 0
 • فاصله تا مرکز استان: 200
نظر دادن