قلعه برکوه

در حاشیه روستای برکوه در جنوب سربیشه، قلعه ای خشت و گلی با پلان چهار گوش و برجهایی در اطراف و حصار خارجی دیده می شود. فضاهای داخلی قلعه شامل اطاقهای متعدد به همراه حیاط مرکزی، راهرو ها و فضاهای ارتباطی بوده که بخش اعظم آن تخریب شده است

. این قلعه در زمینی هموار ساخته شده وازنوع قلعه های بیابانی بانقشه چهار ضلعی است. مهمترین عناصر معماری این بنا باروی اصلی به صورت چهار دیوار قطور وبلند وبرجهایی با پلان مدور ودر دویا سه طبقه در گوشه ها ومیانه باروها است. سایر عناصر وسازه های معماری بنا شامل فضاهای داخلی قلعه است که عبارتند از راهروهای ارتباطی اطاقهای متعدد وبا کاربریهای گوناگون وصحن. در این قلعه نیز مانند سایر قلعه های مشابه از مصالح رایج ودر دسترس درمنطقه که همان سنگ در پایه دیوارها وبرجها و خشت وگل در سایر قسمتها است استفاده شده است. این قلعه نیز با توجه به شباهت با سایر قلعه های گلی روستایی از بناهای دفاعی دوران صفویه تا قاجار به شمار می رود.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام اثر: قلعه برکوه
 • نوع اثر: قلعه
 • شماره ثبت در فهرست ملی: 17062
 • تاریخ ثبت: چهارشنبه, 18 بهمن 1385
 • نوع کاربری و استفاده: متروکه
 • مالکیت: بدون مالک
 • طول جغرافیایی: 0
 • عرض جغرافیایی: 0
 • ارتفاع از سطح دریا: 0
 • راه دسترسی: خاکی
 • شهرستان: سربیشه
 • موقعیت اثر: داخل شهر
 • نشانی: خراسان جنوبی - دهستان مومن آباد - داخل روستای برکوه
 • فاصله تا مرکز شهر: 0
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 10
 • فاصله تا مرکز استان: 70
نظر دادن