چاپ کردن این صفحه

خانه اعتمادی نیا

بنای تاریخی خانه اعتمادی نیا در مرکز بافت تاریخی شهر بیرجند بنایی است فاخر با ویژگیهای معماری مناطق گرم و خشک ایران که چینش فضاهای معماری و طراحی آن کاملا با خصوصیات اقلیمی ومنطقه و نیز شرایط اجتماعی و اعتقادی مردم همخوانی دارد. ورود به بنا از دو طریق ممکن است

. ورودی اصلی در جبهه غرب آن و ورودی دوم ور جبهه شرق ساختمان قرار دارد. پس از ورودی، هشتی به عنوان فضای مکث و سپس راهرو که با یک چرخش دید مستقیم به حیاط را محدود میکند و سپس حیاط بزرگ بنا قرار دارد. پیرامون حیاط فضاهایی با کاربریهای مختلف قرار دارد و نمای حیاط نیز با آجرکاریها تزیین شده است.
تاریخچه: زمان ساخت این بنا نیمه دوم دوره قاجاریه است.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام اثر: خانه اعتمادی نیا
 • نوع اثر: خانه
 • شماره ثبت در فهرست ملی: 4665
 • تاریخ ثبت: چهارشنبه, 16 آبان 1380
 • نوع کاربری و استفاده: موزه
 • مالکیت: خصوصی
 • طول جغرافیایی: 0
 • عرض جغرافیایی: 0
 • ارتفاع از سطح دریا: 0
 • راه دسترسی: آسفالت
 • شهرستان: بیرجند
 • موقعیت اثر: داخل شهر
 • نشانی: خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان حکیم نزاری 6 - پلاک 20
 • فاصله تا مرکز شهر: 0
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 0
 • فاصله تا مرکز استان: 0