حمام چهاردرخت (موزه پهلوانی)

این حمام نمونه ای به جای مانده از حمام های قدیمی بیرجند است. و در حال حاضر بخشی از آن به عنوان زورخانه پوریای ولی جهت انجام ورزش باستانی تغییر کاربری داده است. حمام مذکور در محل موسوم به سرآب میان ده در جنوب میدان چهاردرخت قرار دارد و یکی از دو حمام بزرگ شهر بوده که آب آن از قنات قصبه تامین می شده است. ورودی حمام پایین تر از سطح معبر قرار دارد و از طریق یک دالان به سربینه و سپس به بینه ارتباط پیدا می کند. در وسط فضای داخلی بینه یک گودی هشت ضلعی به عمق یک متر دیده می شود بینه با یک گنبد کوچک پوشیده شده و روشنایی آن از طریق نورگیرهایی تامین و هوای آن تهویه می شده است. گرم خانه، آتشدان ها، انبار سوخت، انبار خاکستر از دیگر فضاهای حمام چهاردرخت به شمار می رود مصالح عمده بکار رفته در بنا آجر، گچ، آهک و ساروج است این حمام با وجود معماری استادانه هیچگونه تزیینات خاصی ندارد.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام اثر: حمام چهاردرخت (موزه پهلوانی)
 • نوع اثر: حمام
 • شماره ثبت در فهرست ملی: 2405
 • تاریخ ثبت: سه شنبه, 02 شهریور 1378
 • نوع کاربری و استفاده: ورزشی
 • مالکیت: وقفی
 • طول جغرافیایی: 0
 • عرض جغرافیایی: 0
 • ارتفاع از سطح دریا: 0
 • راه دسترسی: آسفالت
 • شهرستان: بیرجند
 • موقعیت اثر: داخل شهر
 • نشانی: خراسان جنوبی - بیرجند - محله چهار درخت
 • فاصله تا مرکز شهر: 0
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 0
 • فاصله تا مرکز استان: 0
نظر دادن