مسوول ثبت میراث منقول (اشیاء) تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان‌جنوبی، از ثبت سجاده ملّه شهرستان خوسف خراسان جنوبی در فهرست میراث غیر منقول (اشیاء) ملی خبر داد.

مدیر آزمایشگاه مرمت اشیاء تاریخی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان ‌جنوبی از مستند‌نگاری، حفاظت، مرمت و بازسازی 50 اثر تاریخی و فرهنگی (شیی) مربوط به پیش از اسلام تا دوره قاجاریه در آزمایشگاه مرمت اشیاء تاریخی استان، خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌جنوبی از کاهش حدود 80 درصدی بازدید‌کنندگان موزه‌های استان نسبت به قبل از کرونا در ایام تعطیلات نوروز خبر داد.

مسوول ثبت میراث منقول (اشیاء) تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان‌جنوبی، از ثبت لباس های ابریشمی خراسان جنوبی در فهرست میراث غیر منقول (اشیاء) خبر داد.

«بی بی گردی » از جمله آئین ها و مراسم نوروز است که هنوز هم در برخی مناطق شهرستان قاینات مانند خضری دشت بیاض، کارشک و بسکاباد برگزار می شود.

مسوول ثبت میراث منقول (اشیاء) تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان‌جنوبی، از ثبت لباس‌های عروس خراسان‌جنوبی در فهرست میراث ملی خبر داد.

مسوول ثبت میراث منقول (اشیاء) تاریخی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌جنوبی، ازثبت ملی سنگ‌های آسباد شهرستان نهبندان خبر داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات گفت: «همکاران یگان حفاظت با حضور خود از آسیب به آثار شاخص قاین در چهارشنبه سوری پیش‌گیری کردند.»

مسوول ثبت میراث منقول (اشیاء) تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان‌جنوبی، از ثبت کفش تاریخی شهرستان نهبندان در فهرست میراث ملی خبر داد.

مدیرکل‌میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌جنوبی، از چاپ جلد نخست کتاب معرفی درختان کهنسال خراسان جنوبی توسط اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خبر داد.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی قنوات بلده فردوس از کاشت درخت در مسیر این قنوات جهانی خبر داد.

صفحه9 از117