رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس از برگزاری جلسه هیئت داوران اولین مسابقات گوهرتراشی در شهرستان فردوس خبر داد.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه از برگزاری دوره آموزش حوله‌بافی در روستای کاهی این شهرستان خبر داد.

معاون میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی از آغاز مرمت و بهسازی کاروانسرای ده محمد شهرستان طبس خبر داد.

 معاون میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی از پایان مرمت و بهسازی مجموعه کاروانسرای شهر سرایان خراسان جنوبی خبر داد.

رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان طبس گفت: «شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال به تاسیسات گردشگری این شهرستان خسارت وارده کرده است.»

معاون میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی از آغاز گام دوم مرمت و بازسازی کاروانسرای خان شهرستان طبس خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان جنوبی گفت: «برند سازی صنایع‌دستی استان بر اساس همکاری مشترک میراث‌فرهنگی و آموزش فنی و حرفه‌ای برنامه‌ریزی و معرفی شود.»

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی، سهم صنعت گردشگری از منابع صندوق توسعه ملی را ناچیز دانست.

معاون میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی گفت: «مرمت و بازسازی کاروانسرای چهل‌پایه شهرستان طبس خراسان جنوبی در نخستین مرحله پایان یافت.»

رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیرجند گفت: «80 درصد از مشاغل ایجاد شده روستایی شهرستان بیرجند در حوزه صنایع‌دستی است.»

فرماندار شهرستان بیرجند در بازدید از روند احداث بازارچه صنایع‌دستی در سرای امینی، این مکان را بازاری منسجم و متمرکز برای تولید و عرضه صنایع‌دستی استان دانست و از آن عنوان قلب بازار بیرجند یاد کرد.

صفحه1 از373