کویر حیدرآباد

ریگزار یلان در نزدیکی حیدرآباد نهبندان به عنوان گرمترین نقطه کره زمین بنا به تشخیص حسگرهای ماهواره های ناسا در چندین سال متوالی شناخته شده و دارای بلندترین کوههای شنی جهان می باشد.

نیوز تراولز پدیا سایت معتبر جهانی گردشگری این بیابان بی نظیر را به عنوان یکی از 12 نقطه گردشگری هیجانی و ماجراجویانه دنیا اعلام نمود و سفر به این کویر را برابر سفر به فضا دانست.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام جاذبه: کویر حیدرآباد
 • نوع جاذبه: کویر
 • نام شهرستان: نهبندان
 • بهترین زمان سفر: بهار, پاییز, زمستان
 • راه دسترسی: آسفالت, خاکی
 • فاصله تا مرکز شهر: 130
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 130
 • فاصله تا مرکز استان: 300
 • فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: 200
 • فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: 200
 • طول جغرافیایی: 0
 • عرض جغرافیایی: 0
 • ارتفاع از سطح دریا: 0
 • نشانی: خراسان جنوبی- شهرستان نهبندان
نظر دادن