دق محمد آباد (سه قلعه)

دق محمد آباد (سه قلعه ) در محدوده حوضه آبریز کویر نمک واقع شده است و دارای آب و هوای گرم و خشک با زمستانهای سرد می باشد. دمای گرمترین ماه سال برابر با 48 درجه سانتیگراد در مرداد ماه و سردترین ماه سال در دیماه برابر 4 درجه سانتیگراد می باشد و دمای روزانه سال بین 16- درجه سانتیگراد تا 44 درجه متغیراست

بارندگی در ماه شهریور صفر و در اسفندماه با 33 میلیمتر بیشترین است که متوسط بارندگی سالیانه 173 میلیمتر را موجب می شود و رطوب نسبی هوا در طول اقلیمی 45/6 درصد گزارش شده است. بادهای محلی به نام کوه باد از شمال سیه باد ، روزباد (اصطلاحاً کلغور) سه قلعه را درطول سال تحت تاثیر قرار می دهد که باد غالب و تاثیر گذار سیه باد است که درزمستان می وزد.دق محمد آباد با توجه به وجود جاذبه های توریستی از جمله کویر بی نظیر و آسمان تاریک، دارای زیر ساخت های ایجاد و گسترش آستروتوریسم(توریسم نجوم) در سطح کشور است.
طبق دادهای گردآوری شده توسط کارشناسان انجمن نجوم ایران طی سالیان متوالی، در مکان سه قلعه رصد ستارگانی با حد قدر 2/7 میسر است که با توجه به حد قدر تاریکترین نقاط سیاره زمین (حدود 5/7) مکان مورد نظر یکی از تاریکترین و پرستاره ترین نقاط سیاره ما به حساب می آید. همچنین مطابق بررسی های صورت گرفته، رصدگاه سه قلعه از بابت دیگر شاخص های مؤثر بر انتخاب یک مکان جهت انجام رصدهای تخصصی آسمان از جمله شاخص seeing، سرعت باد، ارتفاع و .... در وضعیتی قابل قبول برای استقرار تلسکوپ هایی دست کم با قطر شیئی یک متر (بسیار بزرگتر از تلسکوپ های مورد استفاده ستارشناسان آماتور) قرار دارد.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام جاذبه: دق محمد آباد (سه قلعه)
 • نوع جاذبه: پدیده زمین شناختی, کویر
 • نام شهرستان: سرایان
 • بهترین زمان سفر: بهار, پاییز
 • راه دسترسی: خاکی
 • وضعیت رفاهی و زیرساخت: امکانات اقامتی, امکانات پذیرایی
 • فاصله تا مرکز شهر: 24
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 24
 • فاصله تا مرکز استان: 190
 • فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: 100
 • فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: 190
 • طول جغرافیایی: 0
 • عرض جغرافیایی: 0
 • ارتفاع از سطح دریا: 0
 • نشانی: خراسان جنوبی - 24 کیلومتری شهر سرایان
نظر دادن