دق پترگان و ریگزار همت آباد

رشته کوه آهنگران از دهانه تنگه حاجی آباد شروع و تا تنگه آهنگران ادامه داشته هر چه ازغرب به جنوب شرق پیش رویم از تراکم کوهها کاسته می شود.

کوه سه پستان، کوه آهنگران کوه کازکان، کوه اردکول و کوه گزیک در اینرشته ارتفاعات واقع می باشند. بلندیرن قله رشته کوه سه پستان دارای ارتفاع 2731 می باشد. مقدار شیب از بلندترین نقطه تا دق پترگان در حدود 42 کیلومتر است. این ارتفاعات منابع آبی بسیارخوبی بوده و قنوات پرآبی را ایجاد نموده اند.به برکت این ارتفاعات بلند روستاهای تاج کوه، بقرایی، حسن آباد، حسین آبادتاجوه ،آهنگران،جیم آباد، اردکول، محمد آباد بر دامنه هاو کوهپایه های آن شکل گرفته اند.
کوه خواجه با ارتفاع 1123 متر در جوار روستای همت آباد خواجه قرار گرفته و به موازات رشته کوه گزخت امتداد مییابد. قنات همت آباد آبش زیاد بوده که با مساعدت جهاد سازندگی لوله کشی گردید و آب آن از درون ماسه ها خارج و باغ و مزرعه ای سرسبز در میان ماسه زارها ایجاد و عشایر در کنار دامداری به کشت علوفه دامی و باغستان اقدام نموده اند.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام جاذبه: دق پترگان و ریگزار همت آباد
 • نوع جاذبه: پدیده زمین شناختی, کویر
 • نام شهرستان: بشرویه
 • بهترین زمان سفر: بهار, پاییز
 • راه دسترسی: خاکی
 • فاصله تا مرکز شهر: 80
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 80
 • فاصله تا مرکز استان: 260
 • فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: 350
 • فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: 260
 • طول جغرافیایی: 0
 • عرض جغرافیایی: 0
 • ارتفاع از سطح دریا: 0
 • نشانی: خراسان جنوبی - زیرکوه - 135 کیلومتری قاین
نظر دادن