سد برکوه

روستای برکوه در 500 متری جوار سداست . این سد بطور مستقیم و غیر مستقیم بر روی روستای بر کوه( آبیاری مزارع) تاثیر گذار می باشد.

سد برکوه باارتفاع 10 متر دیواره های سد خاکی است که جهت کنترل مسیل احداث شده است. این سد در صورت استفاده از الگوهای کشت با بکار بستن توصیه های فنی و تخصصی کشاورزی ، می تواند در افزایش درآمدهای زارعین تاثیر بسزایی داشته باشد و مانع از مهاجرت گردد.
منطقه سد برکوه دربرگیرنده مناطق زیبایی است که قلعه گلی وکهنی درمرکز روستا واقع است . درهاشیه سد که دیواره های آن نیز ازگل تشکیل شده ، کشتزارهای زیبای گندم ،جو ویونجه ودرختان پراکنده بید دیده می شود.

Share this article

اطلاعات تکميلي

 • نام جاذبه: سد برکوه
 • نوع جاذبه: پدیده زمین شناختی
 • نام شهرستان: سربیشه
 • بهترین زمان سفر: بهار, تابستان
 • راه دسترسی: خاکی
 • وضعیت رفاهی و زیرساخت: پوشش تلفن همراه, قنات
 • فاصله تا مرکز شهر: 15
 • فاصله تا مرکز شهرستان: 15
 • فاصله تا مرکز استان: 70
 • فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: 330
 • فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: 70
 • طول جغرافیایی: 0
 • عرض جغرافیایی: 0
 • ارتفاع از سطح دریا: 0
 • نشانی: خراسان جنوبی - سربیشه - 20 کیلومتری شهر سربیشه
نظر دادن