معرفی عملکرد حوزه ریاست

حوزه ریاست

                                                                     معرفی بالاترین مقام مسئول(مدیر کل):

                                         حسن رمضانی- مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی

photo 2017 05 01 12 57 11

 

پرسنل و جایگاه:

روح ا... حاجی پور: مسئول دفتر مدیر کل استان

حجت برفی: مسئول پیگیری دفتر مدیر کل استان

شرح وظایف:

- تعیین خط مشی های اجرایی و سیاست ها و برنامه های اداره کل در ارتباط با انجام وظایف معاونت ها و واحدهای ذیربط در حفظ و نگهداری ،مرمت و عرضه میراث فرهنگی،صنایع دستی ،هنرهای سنتی و گردشگری استان و نظارت بر انجام صحیح و به موقع وظایف و ماموریت ها

- اهتمام و کوشش در جهت تجهیز و تقویت اداره کل در بالا بردن سطح آگاهی و دانش عموم مردم در شناساندن آثار تاریخی و فرهنگی ایران

- شرکت در انجمن ها ،شوراها و کمسیون های مربوط

- جذب منابع،امکانات و تسهیلات برای سرمایه گذاری در طرح های مربوط به توسعه گردشگری

- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم به موقع بودجه اداره کل بر اساس دستورالعمل های مربوط به نظارت بر توزیع و مصرف آن

تلفن تماس مستقیم: 32439309

 

حراست

تلفن تماس مستقیم:32435503

نمابر: 32435503


امور شهرستان ها

معرفی بالاترین مقام مسئول:

محمد رضا ملاکی: مسئول امور شهرستان ها و انجمن های میراث فرهنگی و مسئول سازمان های مردم نهاد استان

شرح وظایف :

پیگیری امورات مربوط به شهرستانها، ساماندهی و تشکیل انجمن ها ،پیگیری امورات مربوط به تشکل های مردم نهاد و ساماندهی آنها

 

 


واحد بازرسی ،مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات

معرفی بالاترین مقام مسئول:

سید احمد برآبادی مسئول واحد بازرسی ، مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات استان

پرسنل و جایگاه :

فاطمه خسروی: کارشناس واحد بازرسی ،مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات

شرح وظایف:

- همکاری درتهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی.

- اجرای دستور العمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم .

- احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارایه به شورای تحول اداری.

-همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری به منظور تعیین و تایید امتیازات.

- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی اداره کل .

- گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان متبوع و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در مقاطع زمانی تعیین شده

- نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در اداره کل .

- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادی های لازم .

- انجام سایر اموری که درچارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان متبوع ارجاع میگردد.

- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان اداره کل .

- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات وپیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

- بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور وپاسخگویی به مکاتبات ارسالی از سامانه سامد و سامانه اعلانات و پاسخگویی به شکایات سازمان بازرسی

- جمع بندی شکایات در مقاطع زمانی مختلف و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.

تلفن تماس مستقیم:32443976


نظر دادن