چاپ کردن این صفحه

بازدید از تاسیسات گردشگری قاینات با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان قاینات گفت: «از تاسیسات گردشگری قاینات با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی بادید شد.»

به گزارش روابط عمومی اداره‌كل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌جنوبی، حمید عباس زاده اظهار کرد: «برای نظارت بر وضعیت تاسیسات تحت پوشش حوزه گردشگری شهرستان، بازدید از واحدهای پذیرایی بین راهی محور قاین- خضری دشت بیاض انجام شد.»
او ادامه داد: «این گشت مشترک با هماهنگی و حضور کارشناسان ادارات عضو صورت گرفت.»
عباس زاده هم چنین افزود: «واحدهای مورد بازدید طبق آخرین پروتکل های بهداشتی که در خصوص پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا ابلاغ شده، مورد مشاهده و بررسی قرار گرفتند.»

 

Share this article

نویسنده

اداره قاینات