استاندار خراسان جنوبی: پروژه گردشگری بنددره یک کار گروهی خوب است

استاندار خراسان جنوبی در اولین بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی استان، پروژه گردشگری بنددره را یک کار گروهی خوب دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، حمید ملانوری به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهردار بیرجند و مدیر کل میراث فرهنگی استان، روز گذشته 20 آبان ماه، از پروژه ی گردشگری بنددره بیرجند بازدید کرد و از نزدیک از روند پیشرفت و ادامه روند کار این پروژه مطلع شد.
او ضمـن قدردانـی از اقدامـات دسـتگاههای مرتبـط بـا ایـن پـروژه، بـا اشـاره بـه ظرفیتهـای بسـیار بـالای فرهنگـی، تاریخـی و دانشـگاهی شـهر بیرجنـد، گفـت: «پروژه گردشگری بنددره یک کار گروهی خوب برای ایجاد زیرساخت گردشگری در موقعیت خاص جغرافیایی خدادادی در حاشیه و حریم شهر بیرجند است.»
استاندار خراسان جنوبی افزود: «استانداری به عنوان نماینده عالی دولت در استان کمک خواهد کرد تا پروژه های ناتمام تکمیل شود و در صورت ایجاد ظرفیت ها، پروژه های جدیدی را نیز اجرایی کند.»
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: «بهسازی منطقه نمونه گردشگری بند دره از پروژه‌هایی است که بهمن ماه سال گذشته شروع شد و در حال حاضر با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، پیشرفت خوبی دارد به طوری که بخش زیادی از زیرساخت‌های این منطقه فراهم شده است. »
حسن رمضانی افزود: «تعریض محور ورودی، توسعه فضای موجود، ایمن سازی مسیر کمربندی، تامین روشنایی و آب، نصب آلاچیق و احداث سکو برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد فضای سبز از جمله اقداماتی است که در این مجموعه صورت گرفته است.»

 

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن