برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی خراسان جنوبی

معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، مرتضی عربی گفت: «مجمع عمومی انجمن حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی استان به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی روز دوشنبه 7 مهرماه تشکیل شد.»
او افزود: «در این مجمع که با حضور حداکثری اعضا برگزار شد، پس از قرائت اساسنامه ورای گیری، 5 نفر به عنوان اعضای هیات مدیره، دو نفر علی البدل هیات مدیره، دو نفر به عنوان بازرس و دو نفر به عنوان علی البدل بازرسان انتخاب شدند.»
عربی اذعان داشت: «از مهم ترین اهداف جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی استان، بستر سازي به منظور استفاده از ظرفیت فعالان بخش دولتی و غیر دولتی در پیشبرد اهداف توسـعه صـنعت گردشـگري، ارتقاء سطح مهارت اعضاء به منظور فراهم آوردن زمینه و آمادگی لازم جهت پذیرفتن مسئولیت انجام امـور تصـدي گـري صنعت گردشگري در حوزه مربوطه و تلاش در جهت استیفاي حقوق و خواسته هاي مشروع و قانونی اعضاء است.»
او ادامه داد: «همکاري با سایر تشکل هاي تاسیسات گردشگري موضوع دستورالعمل ماده 25 آئین نامه، همکاري با وزارتخانه به منظور شناخت بهتر مشکلات فعالان بخش گردشگري و کمک به حل آنها و برنامه ریزي براي تامین نیازهاي حرفه اي، آموزشی، توسعه و گسترش فعالیت ها  و .... از دیگر اهداف جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی استان است.»

 

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن