بررسی پتانسیل های گردشگری و سرمایه گذاری سد سیاهو شهرستان سربیشه

عباس جرجانی مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی، مرتضی عربی معاون گردشگری استان، غلامرضا فراشی معاون عمرانی فرمانداری شهرستان سربیشه و مدیران و مسئولان شهرستانی جهت بررسی پتانسیل های گردشگری و سرمایه گذاری از سد سیاهو شهرستان سربیشه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سربیشه با بیان این مطلب گفت: «در این بازدید طی بررسی های انجام شده و همچنین بازدیدهای میدانی از محل سد، برای جذب گردشگر طرح هایی ارائه شد.»
هادی حق پناه افزود: «مقرر شد دستگاه های اجرایی حاضر در این بازدید طرح هایی سرمایه گذاری و گردشگری را به دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ارسال نمایند.»
او افزود: «عربی معاون گردشگری استان جهت تخصیص اعتبار به طرح های مصوب برای بحث گردشگری در حوزه سد سیاهو قول همکاری داد.»
سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان تصریح کرد: «مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی نیز بر تسریع در ارائه طرح ها به آن دفتر با توجه به دستورات استاندار تأکید نمود.»
حق پناه اذعان داشت: «با توجه به پتانسیل های بالای گردشگری این سد و اجرای طرح های توسعه ای در این راستا، در آینده ی نزدیک شاهد قرار گرفتن این مکان به عنوان یکی از قطب های گردشگری استان خواهیم بود.»

 

Share this article

نظر دادن