گشت بازدید مشترک رستورانهای بین راهی خوسف انجام شد

     گشت بازدید مشترک به مناسبت ماه مبارک رمضان از رستوران های بین راهی توسط نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، شبکه بهداشت و اماکن شهرستان خوسف برگزاری شد.
   به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی؛ علی صالحی مسئول نمایندگی شهرستان خوسف گفت :در استانه ماه مبارک رمضان و به منظور نظارت بازدید مشترک  از رستورانهای بین راهی با همکاری و همراهی اداره بهداشت و اماکن خوسف انجام شد و وضعیت کلی مطلوب و آماده ارایه خدمات هرچه بهتر در این ماه مهمانی خدا به مسافران میباشد.

Share this article

نظر دادن