تامین زیر ساخت های مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی شهر خضری دشت بیاض

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قائنات عنوان نمود: در سال 1396 از محل اعتبارات ارتقای شاخص های توسعه ی اقتصادی زیر ساخت های برق و آب مجتمع خدماتی – رفاهی بین راهی در حال ساخت و زیر ساخت آب مجتمع خدماتی – رفاهی بین راهی خاوران شهر خضری دشت بیاض تامین گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، شاهرخ عباسی افزود: مبلغ هزینه کرد تامین زیر ساخت های مجتمع های مذکور بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال می باشد.
او ادامه داد: شهر خضری دشت بیاض از توابع شهرستان قائنات با قرارگیری در مسیر اصلی جاده ترانزیتی شمال به جنوب در نوار شرقی کشور از ظرفیت ها و پتانسیل های مطلوبی جهت ماندگاری مسافران، گردشگران و زائران برخوردار است و همه ساله خیل عظیمی از گردشگران و مسافران در مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی این شهر توقف و با خرید سوغات و صنایع دستی بومی و محلی، زمینه ی اشتغال پایدار تعداد زیادی از جوانان بیکار را فراهم آورده است.

 

Share this article

نویسنده

اداره قاینات
نظر دادن