بازدید وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنابع دستی از پاویون خراسان جنوبی در نمایشگاه گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از پاویون استان خراسان جنوبی در نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی دکتر مونسان در دومین روز از سیزدهمین نمایشگاه گردشگری و سی و سومین نمایشگاه صنایع دستی تهران از پاویون خراسان جنوبی بازدید کردد . وزیر میراث‌فرهنگی در این بازدیدخراسان جنوبی را یکی از ظرفیتهای کمتر شناخته شده کشور دانست که با داشتن قابلیتهای منحصر به فرد می تواند مقصد سفر متفاوتی برای گردشگران باشد

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن