شهرستانهای خراسان جنوبی با دست پر در نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی حضور دارند

شهرستانهای استان خراسان جنوبی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی حضور فعال و پرشکوهی دارند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی شهرستان بشرویه سرزمین چهار صفه های خراسان جنوبی با معرفی اقامتگاه های بوم گردی زیبا و منحصر بفرد  در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران حضور دارد. امیر سلیمانی مسئول نمایندگی میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بشرویه هدف از حضور بشرویه در این نمایشگاه را معرفی جاذبه های گردشگری بشرویه

بخصوص اقامتگاه های بوم گردی و کمپ های گردشگری کویری و صنایع دستی منحصر به فرد شهرستان بیان کرد.
حسین شبانی مسئول نمایندگی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان نهبندان نیز حضور دیار آسبادهای ایران را در این نمایشگاه به منظور معرفی جاذبه های طبیعی و تاریخی و صنایع دستی این خطه عنوان کرد  و افزود معرفی بیابان لوت به عنوان اولین اثر طبیعی ایران که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است از اولویت های حضور در نمایشگاه می باشد . او افزود حوله بافی سنتی ، ملیله سازی و تراش سنگ رشته های صنایع دستی معرفی شده نهبندان در این نمایشگاه هستند .

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن