اعتبار ۸ میلیاردی برای حمایت از هنرمندان نساجی سنتی خراسان جنوبی

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی خراسان جنوبی از اختصاص اعتبار ۸ میلیارد تومانی برای حمایت از هنرمندان نساجی سنتی در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، حسین عباس زاده گفت: «در خصوص احیا و باز زنده سازی رشتههای کاریا بافی (حوله بافی و کرباس بافی)، چادر شب بافی و برک بافی اقدامات خوبی در استان انجام شده است.»
او افزود: «تاکنون بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی در این زمینه برپا شده و تعداد ۴ کارگاه نساجی در سطح استان تجهیز شده است.»
عباس زاده تصریح کرد: «استانداردهای ملی در حوزه حوله بافی و برک بافی تدوین شده و روستای خراشاد به عنوان روستای ملی و شهر جهانی حوله بافی به ثبت رسیده است.»
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در جهت حمایت از رشتههای منسوخ شده انجام شده بیان کرد: «با حمایتهای صورت گرفته کارگاههای تجمیعی و بزرگ در شهر بیرجند و روستاهای حاجی آباد، نوفرست و علی آباد ایجاد شده است.»
عباس زاده گفت: «در زمینه باز زنده سازی این رشتهها مرکز تخصصی نساجی سنتی در خانه تاریخی اعتمادی نیا و کارگاه رنگرزی در روستای خراشاد ایجاد شده است.»
او افزود: «۱۲هنرمند گروه نساجی سنتی استان در بیش از ۲۰۰ نمایشگاه فعالیت میکنند.»
عباس زاده ادامه داد: «از مجموعه اقداماتی که در زمینه احیا این دو رشته انجام شده میتوان به ایجاد خانه برک در شهر مود، اختصاص خدمات بیمهای به هنرمندان گروه نساجی و اختصاص فضا به تولید کنندگان فعال این حوزه در بازارچههای دایمی و موقت صنایع دستی در سطح استان اشاره کرد.»

 

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن