سیاه چادر عشایری بیشترین سهم صادرات صنایع دستی خراسان جنوبی را دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: «سیاه چادر عشایری شهرستان نهبندان بیشترین سهم صادرات صنایع دستی استان را دارد.»
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، حسن رمضانی افزود: «از ابتدای امسال ۳۶۲ میلیون تومان از صنایع دستی خراسان جنوبی صادر شده است.»

او ادامه داد: «از این مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان از محل صادرات سیاه چادر عشایری نهبندان، ۱۹ میلیون تومان از محل صادرات قلم زنی طبس، ۵۰ میلیون تومان از محل صادرات تراش چوب و مابقی هم از محل صادرات پارچه و رودوزیهای سنتی بوده است.»
رمضانی اصلیترین مقصد صادرات صنایع دستی خراسان جنوبی را کشورهای آلمان، استرالیا، پاکستان، عراق، افغانستان و امارات عنوان کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه تنها شهرستانهای درمیان، قاین، نهبندان، بیرجند و طبس در حوزه صادرات صنایع دستی در استان فعال هستند، بیان کرد: «بیشترین صادرات صنایع دستی استان مربوط به سیاه چادر عشایری نهبندان است.»
او تصریح کرد: «شهرستان قاینات در حوزه پارچه بافی، درمیان در حوزه رودوزی و پارچه بافی، نهبندان در حوزه سیاه چادر، بیرجند در حوزه تراش سنگ و چوب و شهرستان طبس در حوزه قلم زنی فعالیت دارند.»
رمضانی در پایان اظهار کرد: «به دنبال شیوع بیماری کرونا در جهان، درآمد صادرات صنایع دستی در خراسان جنوبی بیش از ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش داشته است.»

 

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن