خراسان جنوبی در مسیر توسعه نساجی سنتی

با حمايت ها و برنامه ريزيهاي وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و معاونت هنرهاي سنتي و صنايع دستي اداره کل خراسان جنوبي و تعداد زیادی از رشته های نساجی سنتی منسوخ شده استان احياء و در حال گسترش مي باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی حسین عباس زاده معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل در این باره گفت:کشور ما در دوره های مهم تاریخی سهم عمده ای در پیشرفت و تکامل صنعت نساجی در دنیا داشته و از مناطق پیدایش و تکامل این صنعت به شمار میرود.

او افزود در این میان از قرون اولیه اسلامی بافت منسوجات سنتی با مواد اولیه گوناگون ( پنبه ، نخ پشم ، ابریشم و کرک ) در حد وسیع در منطقه ای که امروزه با نام خراسان جنوبی خوانده می شود رواج مطلوبی داشته است و این هنر صنعت پس از چندين سال ركود از سال 1380 با حمايت ها و برنامه ريزيهاي سازمان صنایع دستی وقت و سپس معاونت هنرهاي سنتي و صنايع دستي اداره کل ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي خراسان جنوبي و نظارت هاي متعدد و كارشناسانه مجدداً احياء و در حال گسترش مي باشد .

عباس زاده گفت: اقبال روز افزون اقشار مختلف به ویژه جوانان به حفظ اصالتها از منظر صنایع دستی سبب افزایش کارگاههای تولیدی انفرادی (خانگی) و گروهی در هنر صنعت نساجی سنتی منطقه شده است . او گفت جهانی شدن روستای خراشاد به عنوان روستای جهاتی توبافی و ثبت ملی شهر خوسف به عنوان شهر ملی مله بافی نقطه عطف توسعه نساجی سنتی در خراسان جنوبی می باشد.

گفتنی است کاربافی (حوله بافی ، کرباس بافی ) بَرَک بافی ، چادر شب بافی ، جاجیم بافی جزء رشته های بومی و اصیل منطقه در گروه نساجی سنتی می باشند .

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن