پیش کسوتان صنایع دستی در قاینات مورد تجلیل قرار گرفتند

به مناسبت هفته صنایع دستی 6 نفر از پیشکسوتان صنایع دستی قاین تجلیل شدند

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی حمید عباس زاده رئیس اداره شهرستان قاین گفت: «هفته صنایع دستی بهانه لطیفی است تا به شکلی هر چند اندک، از زحمات پیش کسوتان صنایع دستی تقدیر به عمل آید او افزود: متولد شدن در کشوری که قدمتی به وسعت تاریخ دارد و طی هزاران سال آداب، سنن، رسوم، آیین ها، مراسم بومی، هنرهای سنتی و صنایع دستی در آن شکل گرفته، بالیده و به بلوغ رسیده، همزمان مایه مباهات و احساس مسئولیت است. کشوری که شعاع تاثیرات فرهنگی آن تا هزاران کیلومتر آن سوتر، چشم و دل را آهنگین می نوازد.

عباس زاده اضافه کرد :صنایع دستی ایران در تنوع، گستردگی و زیبایی کم نظیر است. کششی در خود دارد که دل و دیده هر جوینده هنرشناسی را به سوی خود جذب می کند. هنرمندان فعال در صنایع دستی، طی اعصار و نسل به نسل، از آنچه آموخته یا خود به آن افزوده اند به اخلاف خود آموزش داده و با لبخندی که نشان از رضایت دارد، زندگی و بالندگی آن را به دست جانشینان شان به نظاره نشسته اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی قاین گفت:. در این برنامه تجلیل که با حضور کارشناسان معاونت صنایع دستی استان انجام شد، ضمن حضور در منزل 6 نفر از موسفیدکرده ها که متواضعانه در گمنامی زندگی می کنند، با تقدیم لوح سپاس و هدایا، تقدیر به عمل آمد

Share this article

نویسنده

اداره قاینات
نظر دادن