پیشرفت صددرصدی فرایند درجه بندی کارگاههای صنایع دستی خراسان جنوبی

 معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل گفت: طبق اعلام گزارش پیشرفت فرایند درجه بندی کارگاههای صنایع دستی از سوی معاونت صنایع دستی کشور، استان خراسان جنوبی با پیشرفت صددرصدی در انجام این مهم، جلوتر از برنامه زمان بندی اعلام شده قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، حسین عباس زاده افزود: طرح درجه بندی کارگاههای صنایع دستی  دو سالی است که  توسط  معاونت صنایع دستی انجام شده و با بازدید از کارگاههای  منتخب و مصاحبه با هنرمندان،  کیفیت مواردی همچون بهداشت شغلی، تجهیزات، ایمنی، بسته بندی، محصول، فرایند تولید، فضای کارگاه، قیمت گذاری و .... را مورد بررسی قرار می دهد.
او بیان داشت: کارگاههایی که موفق به اخذ گواهی کیفیت شوند در اجرای برنامه حمایتی از قبیل اعطاء تسهیلات بانکی، شرکت در نمایشگاههای صنایع دستی خارجی و داخلی، الگو سازی و حمایت از بسته بندی محصولات، بازارسازی، بازاریابی، فروش محصولات صنایع دستی  و سایر یارانه های در نظر گرفته شده در اولویت هستند .
    

 

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن