بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی از کارگاه های بیرجند

ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی که دوشنبه شب برای بررسی پرونده ثبت جهانی توبافی یا پارچه بافی روستای خراشاد وارد بیرجند شدند (سه شنبه) از کارگاه های صنایع دستی این شهر دیدن کردند.

غاده هیجاوی از کشور کویت و رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه، احمد صالح یوسف الفارسی از کشور عمان و ویدا توحدی مشاور معاون صنایع دستی کشور به عنوان گروه ارزیاب شورای جهانی صنایع دستی از خانه صنایع دستی واقع در باغ رحیم آباد بیرجند دیدن کردند.
آنها در جریان این بازدید از نزدیک کارگاه های معرق روی چوب، رودوزی، ساخت ساز سنتی، جاجیم بافی و حوله بافی را مشاهده کردند و در خصوص نحوه آموزش ها و تولید با هنرمندان این رشته ها به گفت و گو پرداختند.
این تیم ارزیاب همچنین با حضور در خانه اعتمادی روند رنگریزی نخ های توبافی و کارگاه های این هنر سنتی را مشاهده کردند. آموزش به نسل ها بعدی، استفاده از نخ مرغوب و تجهیزات استاندارد از نکات مورد توجه آنها بود که در این کارگاه ها نیز چشم می خورد.
کارگاه تجمیعی صنایع دستی و پارچه بافی در حاجی آباد نیز از دیگر مقاصد این گروه ارزیاب بود در این کارگاه نیز آنها ضمن تحسین بانوانی که مشغول فعالیت بودند از نحوه کار و آموزش آنان پرسیدند.

 

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن