حوزه پژوهش

حوزه پژوهش

علم مهم ترين وسيله در اجراي مراسم سوگواري محرم به شمار مي رود در هر يك از نقاط استان هر يك از علم ها را به نشانه امام حسين (ع) و اصحابش نامگذاري كرده و هر علم را نمادي از آن شخصيت مي پندارند.

مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل از پایان برنامه بررسی و شناسایی محوطه های پارینه سنگی شهرستان فردوس خبر داد.

مرحله میدانی بررسی باستان شناسی پارینه سنگی شهرستان فردوس آغاز شد.

مسوول حوزه پژوهش ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسانجنوبی گفت: «امسال به دلیل اهمیت رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا آیینهای سنتی رمضان در استان برگزار نمیشود.»

«بی بی گردی » از جمله آئین ها و مراسم نوروز است که هنوز هم در برخی مناطق شهرستان قاینات مانند خضری دشت بیاض، کارشک و بسکاباد برگزار می شود.

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: «با ثبت 8 اثر در فهرست میراث ناملموس و معرفی یک اثر میراث زنده بشری، تعداد آثار ثبت شده استان در فهرست آثار معنوی کشور (ناملموس)، به 69 عدد رسید.»

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: «استاد بیتانه سازنده دوتار سنتی در شهر فردوس خراسان جنوبی به فهرست گنجینه زنده بشری پیوست.»

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: «جاجیم نوعی گلیم است که در اصطلاح بومی جَجُم  (Jajom)اطلاق می شود و ظاهراً لفظ ترکی است. در واقع جاجیم گلیمی است که در آن از تارهای اضافی بهره می جویند و در پدید آوردن طرح و نقش از تار نیز همچون پود کمک می گیرند. این بافته از پشم تابیده الوان است که عرض آن معمولاً حدود 20 تا 35 سانتیمتر می باشد. در قدیم در اکثر روستاهای استان خراسان جنوبی بافت آن معمول بوده و برای تأمین مصارف مورد نیاز زندگی در بحث البسه و مایحتاج زمستانی کاربرد داشته است.»

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: «مراسم عماری ورپوشِم (Omari varpoŠem) عماری آرایی یکی از مراسم و آئین های سنتی شهرستان بشرویه است که توسط بانوان اجرا می شود.»
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، سید احمد برآبادی افزود: « آن چه بر پشت پیل نهند و در آن نشینند منسوب است به عمار، صندوق مانندی است که برای نشستن سوار آن را برروی پشت شتر یا فیل می گذارند و به آن محمل و هودج هم می گویند.»

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: «مراسم گلریزوgolrezo)) گلریزان از سنت های دیرین زورخانه ای است که به مناسبت های معینی برپا می شود. این مراسم در شهرستان بیرجند در مناسبت های متفاوت (درماه مبارک رمضان، اواخر اسفند ماه، .....) جهت کمک و تهیه لباس به دانش آموزان مستمند و بی بضاعت برگزار می شود و قدمت آن همزمان با ورزش باستانی در شهرستان بیرجند و تقریبا صد سال است.»

صفحه1 از5