مرمت خانه تاریخی رحمانی خراسان جنوبی به پایان رسید

مدیر پایگاه بافت تاریخی بشرویه از پایان مرمت خانه تاریخی رحمانی در شهر بشرویه استان خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، کاظم شبنم زاده گفت: «خانه تاریخی رحمانی در محله سرپل از محلات چهارگانه شهرتاریخی بشرویه واقع است. این بنای تاریخی دوصفه در گروه بناهای نسبتا بزرگ از نقطه نظر زیربنای تاریخی قرار می گیرد که اهمیت و ارزش تاریخی فرهنگی آن را می توان در سبک معماری ترکیبی از ویژگی های غیر بومی و بومی جستجو کرد.»
او ادامه داد: «بر اساس نشانه های بارز در کالبد بنا و قیاس آن با سبک های معماری شرق کشور و همچنین مقایسه آن با سایر بناهای تاریخی شهر بشرویه می توان تاریخ ساخت بنا را به اوایل دوره قاجار نسبت داد.»
مدیر پایگاه بافت تاریخی بشرویه ضمن بیان اینکه از آغاز تاسیس پایگاه بافت تاریخی بشرویه قدم های موثری در خصوص مرمت و احیاء بناهای تاریخی شهر بشرویه صورت گرفته، افزود: «به موازات اقدامات مرمتی، اقدامات فرهنگی از جمله اهمیت بخشی جایگاه و ارزش بافت تاریخی در توسعه اقتصادی فرهنگی جامعه محلی، اقدامات موثر پایگاه بافت تاریخی بشرویه در اذهان مردم و مالکین و منتسبین به بافت تاریخی بشرویه نیز صورت گرفته بطوری که در سال های گذشته هزینه مرمت و بازسازی بناها بر اساس اعتبارات ملی و استانی اختصاص یافته و مشارکت مالکین تعریف شده بود و این روزها مالکین بناهای تاریخی خود متولی مرمت و احیاء بناهای تحت تملک خود؛ بر اساس راهکارها، پیشنهادها و نظرات کارشناسان پایگاه بافت تاریخی بشرویه شده اند و این نوید بخش نهادینه شدن رسالت نهاد میراث فرهنگی مبنی بر ورود بخش خصوصی به عرصه حفظ و احیاء و نگهداشت بناهای تاریخی بوده است.»
شبنم زاده گفت: «با توجه به درخواست مالک و از طرف دیگر مقوله حفظ بناهای تاریخی در قالب تاسیسات گردشگری با تکیه بر فرهنگی سنتی بومی، این خانه به عنوان اقامتگاه بومگردی به بهره برداری می رسد.»

 

Share this article

نظر دادن