مرمت خانه تاریخی آقا جواد یزدی در خراسان جنوبی

معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از مرمت خانه تاریخی آقا جواد یزدی در بافت تاریخی شهر بشرویه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، علی شریعتی منش گفت: «خانه تاریخی آقا جواد یزدی در محله میانده بافت تاریخی بشرویه قراردارد. آقا جواد یزدی از معماران بنام دوره قاجاری است که برای ساخت خانه مستوفی به بشرویه وارد می شود.»
او ادامه داد: «بر اساس نشانهای بارز در کالبد بنا و قیاس آن با سبک های معماری شرق کشور و همچنین مقایسه آن با سایر بناهای تاریخی شهر بشرویه می توان تاریخ ساخت بنا را به دوره قاجاریه نسبت داد هرچند شواهد کالبدی در قسمتهایی از بنا نشان می دهد که در دوره قاجاریه با تخریب بخشهایی از بنای دوره صفوی اقدام به ساخت آن کرده اند که بخش موسوم به مطبخ و سرایچه شرقی این خانه تاریخی به دوره ماقبل قاجار مربوط می شود و آخرین دخل و تصرفات مشهود در بنا تخریب جبهه شرقی در دهه اخیر و ساخت فضاهای جدید است.»
شریعتی منش گفت: «با ابلاغ اعتبارات ملی، اقدامات نجات بخشی و استحکام بخشی، آواربرداری، تراش اندود فرسوده، سبک سازی بام و در نهایت بام سازی و اندود مجدد با همکاری مالک بنا در حال انجام است که مقرر شده پس از اتمام فرآیند مرمت در قالب خانه خراطی استان به بهره برداری رسد.»

 

Share this article

نظر دادن