ارسال 10 پرونده میراث فرهنگی ناملموس خراسان جنوبی برای ثبت در میراث ملی

معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: «تعداد 10 پرونده ثبت میراث فرهنگی ناملموس در حوزه های مردم شناسی و صنایع دستی و حاملان آن تدوین و جهت ثبت در فهرست میراث فرهنگی ملی به اداره کل ثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال شد.»

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، علی شریعتی منش افزود: «پرونده های صنایع دستی به تعداد 5 مورد با عنوان های دانش و فن بومی و سنتی سیاه چادر بافی روستای سیدال در شهرستان نهبندان، مهارت کورگی­بافی (کرکی بافی) در شهر مود شهرستان سربیشه، مهارت ساخت کلاه پولی روستای چنشت در شهرستان سربیشه، مهارت ساخت کیسه چکن دوزی توتون و تنباکو در شهر سه قلعه شهرستان سرایان و حامل میراث ناملموس؛ استاد جمشید مودی در رشته طراحی و نقشه کشی فرش، بافت و رنگرزی قالی های سنتی و اصیل شهر مود شهرستان سربیشه است.»
او ادامه داد: «همچنین تعداد 5 پرونده در حوزه مردم شناسی شامل: مراسم روز عنّاب (عنّاب تَه کنی) در استان خراسان جنوبی، آیین و مراسم هُلوکه خوانی در ناحیه هَردِنگ شهرستان خوسف، آیین و مراسم جشن کاکُل در استان خراسان جنوبی، نان سنتی غِینیچِه در شهرستان بشرویه و حامل میراث ناملموس محمد زالی در ادبیات و بیان های شفاهی آیین و مراسم کشت گندم در روستای آرک شهرستان خوسف است.»

 

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن