گام های نهایی تکمیل برق رسانی مسجد جامع قاین

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان قاینات گفت: «مسجد جامع قاین که طی ماه های گذشته شاهد تلاش تکنسین های برق جهت عملیات اصلاحی و تکمیلی برق رسانی و روشنایی بود، اینک سامانه برق و روشنایی این مسجد تاریخی گام به گام آماده بهره برداری شده است.»

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، حمید عباس زاده افزود: «تکمیل این پروژه، بخشی از مصوبه سفر استاندار به شهرستان بود که از پیمانکار تحویل گرفته شده و در مراحل پایانی است.»
او ادامه داد: «سفر استاندار به قاینات در انجام این پروژه و سایر مصوبات مرتبط با میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان، راهگشا بوده است.»
مسجد جامع قاین، به عنوان اولین اثر استان خراسان بزرگ به شماره 295 در سال 1316 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

 

Share this article

نویسنده

اداره قاینات
نظر دادن