ابلاغ مراتب ثبت 27 اثر تاریخی به استاندار خراسان جنوبی

معاون میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: شماره ثبت 27 اثر تاریخی خراسان جنوبی به استاندار ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، علی شریعتی منش افزود: مراتب ثبت 27 آثار تاریخی در شهرستان های خوسف ، درمیان ، سرایان ، طبس ، قاین ، سربیشه و نهبندان توسط وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی به استاندار خراسان جنوبی به منظور ابلاغ به مسوولین مربوطه اعلام شد .

برخی از این آثار تاریخی شامل خانه شهدادی ، آسباد دستگرد ، آسباد شورکاب ،آسبادهای اسدیه ، خانه رضایی و خانه سلیمی   ، خانه علی بیک جهانی ، خانه معتمدنژاد ، روستای تاریخی نای بند و قلعه پیر حاجات ، اداره پست قدیم ، ، خانه عطایی ، خانه محمودی می باشد .

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن