پایان برنامه بررسی و شناسایی محوطه های پارینه سنگی شهرستان فردوس

مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل از پایان برنامه بررسی و شناسایی محوطه های پارینه سنگی شهرستان فردوس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، سید احمد برآبادی گفت: «عملیات بررسی در دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان فردوس از تاریخ 13 خرداد ماه تا 11 تیرماه انجام شد و علی رغم گرمای طاقت فرسا، فرایند آن به شکل کاملا پیمایشی صورت گرفت و به شناسایی بیش از 30 محوطه از دوران پارینه سنگی منجر شد.»
او ادامه داد: «در این برنامه بیش از 30 محوطه پارینه سنگی در شهرستان فردوس شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت.»
علی صدرایی سرپرست بررسی های باستان شناسی پارینه سنگی شهرستان فردوس عنوان کرد: «شرق فلات ایران، یکی از ناشناخته ترین مناطق ایران در عصر پلیئستوسن به شمار می رود، به نحوی که به سختی می توان محوطه ای را یافت که با قطعیت بتوان از آن به عنوان استقراری از این دوره یاد کرد. این در شرایطی است که پیشینه مطالعات پارینه سنگی در این منطقه به بیش از 7 دهه قبل باز می گردد و پس از آن؛ اندک مطالعات صورت گرفته نه به شکل هدفمند بلکه عمدتا به شکل موردی انجام گرفته اند. امری که در تحلیل مباحث پیچیده حیطه پارینه سنگی چندان راهگشا نیست. این درحالی است که در رشته کوه های زاگرس و به  خصوص در فلات مرکزی ایران، طی یک دهه گذشته  پژوهشهای دامنه داری انجام گرفته و نتایج قابل اتکا و چشمگیری در پی داشته است.» او افزود: «این مهم در رابطه با شرق و شمال شرق ایران کاملا متفاوت است! گویی شرق فلات در عصر پارینه سنگی؛ خالی از هرگونه زیست انسان ریخت ها بوده است. این درحالی است که موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی در این گستره، پتانسیلهای چشمگیری را برای جذب گروه های انسانی شکارورز-گردآورنده داشته است. با انجام این برنامه روشن شد که سکوت باستان شناسان در مورد دوران پارینه سنگی در شرق ایران به دلیل عدم انجام برنامه های بررسی روشمندی است که منجر به شناسایی این محوطه ها شود.»
علی صدرایی در پایان گفت: «بررسی های انجام گرفته در شهرستان فردوس نخستین گام در جهت انجام مطالعات سامانمند در این بخش از فلات ایران به شمار می رود و امید آن می رود تا با پیگیری این مطالعات در این بخش از فلات، به سکوت دانش ما از دوران پارینه سنگی در شرق ایران پایان داده شود.»

 

Share this article

نویسنده

حوزه پژوهش
نظر دادن