آسبادهای شورکاب شهرستان درمیان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید

آسبادهای شورکاب شهرستان درمیان پس از تکمیل مدارک، در فهرست اثار ملی کشور به ثبت رسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی، امیر اسماعیل شهسواری سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان درمیان گفت: مراحل ثبت آسبادهای شورکاب شهرستان درمیان پس از تکمیل مدارک، در فهرست اثار ملی کشور به ثبت رسید. او با بیان این مطلب افزود: اقدام جهت ثبت آثار تاریخی به دلیل معرفی، حفاظت بیشتر و کسب اطلاعات جامع تر از این اثر تاریخی صورت می پذید. شهسواری بیان نمود: در شهرستان درمیان تا کنون بیش از 300 اثر تاریخی شناسایی گردیده که از این تعداد حدود 90 اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. او همچنین خواستار همکاری و توجه بیشتر مردم از این اثر تاریخی گردید زیرا با حفاظت و پاسداشت آین آثار ضمن حفاظت از هویت فرهنگی هر منطقه، می توان در خصوص جذب گردشگر و رونق اقتصادی و اشتغالزایی بهره برد. گفتنی است آسباد شورکاب شهر طبس مسینا به شماره ثبت: 32746 و در تاریخ 22/07/98 در فهرست آٍثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

Share this article

نظر دادن